Game Dragon City

Game-Dragon-City.BlogSpot.Com

Game Dragon City

Game-Dragon-City.BlogSpot.Com

Game Dragon City

Game-Dragon-City.BlogSpot.Com

Game Dragon City

Game-Dragon-City.BlogSpot.Com

Game Dragon City

Game-Dragon-City.BlogSpot.Com

Chia sẻ Game Dragon City lên mạng xã hội:
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chỉ số HP của rồng Dragon City. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chỉ số HP của rồng Dragon City. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2013

Chỉ số HP theo level và sao của Legend và Pure trong game Dragon City

Bảng chỉ số HP theo Level và cấp sao của Legend và Pure Dragon (Nguồn: Hội Những Người Chơi Dragon City Trên FB)