Game Dragon City

Game-Dragon-City.BlogSpot.Com

Game Dragon City

Game-Dragon-City.BlogSpot.Com

Game Dragon City

Game-Dragon-City.BlogSpot.Com

Game Dragon City

Game-Dragon-City.BlogSpot.Com

Game Dragon City

Game-Dragon-City.BlogSpot.Com

Chia sẻ Game Dragon City lên mạng xã hội:
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chỉ số của các skill dragon city. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chỉ số của các skill dragon city. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2013

Tổng hợp Damage và Attack các skill của Rare Hybrid Dragon trong game Dragon City

Dưới đây mình xin tổng hợp về chỉ số Damage và Attack các skill của Rare Hybrid Dragon gồm 7 rồng hiếm: Cool Fire, Gummy, Soccer, Armadillo, Pirate, Poo, Petroleum  trong game Dragon City Facebook để anh chị em có thể tra cứu một cách dễ dàng. Nguồn: Dragoncity.wikia.com 

1. Cool Fire Dragon
Tổng hợp Damage và Attack các skill của Rare Hybrid Dragon trong game Dragon City

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013

Tổng hợp và Damage và Attack các skill của Legend Dragon trong game Dragon City

Dưới đây mình xin tổng hợp về chỉ số Damage và Attack các skill của Legend Dragon gồm 4 rồng huyền thoại: Legendary, Wind, Crystal, Mirror  trong game Dragon City Facebook để anh chị em có thể tra cứu một cách dễ dàng. Nguồn: Dragoncity.wikia.com
1. Legendary Dragon
Tổng hợp và Damage và Attack các skill của Legend Dragon trong game Dragon City

Tổng hợp về Damage và Attack các skill của các loại Pure Dragon trong game Dragon City

Dưới đây mình xin tổng hợp về chỉ số Damage và Attack các skill của Pure Dragon và các loại Pure Element Dragon trong game Dragon City Facebook để anh chị em có thể tra cứu một cách dễ dàng. Nguồn: Dragoncity.wikia.com

1. Pure Dragon

Tổng hợp về Damage và Attack các skill của các loại Pure Dragon trong game Dragon City